Таблица №2. Таблица II. Голуби

Таблица II. Голуби

Рисунок 2. Таблица II. Голуби
1, 2— вяхирь (1 — молодая птица, 2 — взрослая); 3, 4 — скалистый голубь (3 — взрослая птица, 4 — молодая): 5 — бурый голубь; 6, 7 — сизый голубь (6 — взрослая птица, 7 — молодая); 8, 9 — клинтух (8 — взрослая птица, 9 — молодая)

Вернуться к цветным таблицам тома